Zamir 17
Hansısa bir işdə qabiliyyəti olmayan insan digərləri ilə müqayisədə həmin işdə özünü bacarıqlı hesab edir. Necə mi deyə soruşsaz, Dunning və Kruger bunun mahiyyətini pillə pillə izah edirlər...
Nurlan 352
Bir müddət öncə İngiltərədəki London İqtisadi Performans Mərkəzinin alimləri insan duyğuları ilə bağlı maraqlı bir araşdırma aparıblar. Bu elmi tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, insan psixolojiyasında xöşbəxtlik hormonu ”U" şəklində əyri bir xəttə bənzəyir...
Zamir 17
Sizif - qədim yunan mifologiyasında Tanrıların ittihamından sonra böyük qaya parçasını dağın başına qaldırmağa məhkum edilmiş şəxsdir. Daş yuxarı qalxdıqda öz ağırlığı ilə aşağı düşürdü. Bu cəzanın mahiyyəti isə odur ki, "faydasız əmək"dən daha ağır cəza yoxdur. Homerə əsasən Sizif - ölümə məhkum edilənlərin ən ağıllısı, ən hiyləgəri idi...