Nurlan 912
Dissosiativ [konversion] pozuntular September 18, 2015 Dissosiativ və ya konversion pozuntular, keçmiş hadisələrə qarşı yaddaş, özünü şəxsiyyət kimi başa düşmək qabiliyyəti və bədənin hissiyatı və hərəkətini, idarə etmək qabiliyyəti arasında normal inteqrasiyanın tam və ya hissəvi itirilməsi kimi ümumi qəbul edilmiş müddəaların əsasında ayırd edilir. Dissosiativ pozuntuların bütün növləri bir neçə həftə və ya aydan ...
Zamir 116
AUTOGEN MƏŞQ - AUTOTRENİNG İnsan öz əhval ruhiyəsini,emosional vəziyyətini, ümumiyyətlə öz psixoloji durumunu necə idarə edə bilər? Hər bir insan dərmansız, psixoloqa müraciət etmədən özünü requlyasiya (autotreninq) məşqləri edərək istədiyi effekti ala bilər. Aşağıda Şuls metodikası ilə autogen məşq təsvir olunur. Gündə 3-4 dəfə, hər dəfə 5-10 dəqiqə olmaqla uzanmış və ya oturmuş vəziyyətdə icra olunmalıdır. Metodika 6 pillədən ibarətdir : İlk 2 həftə 1-ci...