Gunay.R 12
Öpüşlə bağlı aparılan araşdırma zamanı iştirakçıların öpəcəkləri adamı əvvəl o qədər də qəşəng hesab etmədikləri, ancaq öpüşdən sonra onu cazibədar hesab etməyə başladıqları müəyyən olunub. Araşdırmaçılar qeyd ediblər ki, iki insanı bir-birinə bağlayan fərqli amillər olsa da, ilk öpüş əvəzedilməzdir...
Ragim 150
Minimal Beyin Disfunksiyası diaqnozu rast gəlinən uşaqlarda oyanıqlığın artması, emosional qeyri-labillik, zəif nəzərə çarpan sensomotor və nitq pozğunluqları, qavramanın pozğunluğu, diqqətsizlik, davranışdakı çətinliklər, təcrübi vərdişlərin formalaşmasının çatışmazlığı və intellektual fəaliyyətin seçici defisiti əlamətləri ilə müşayiət olunan simptomlar göstərilir. Bu vəziyyətlər mərkəzi sinir sisteminin perinatal zədələnməsi, yarımçıq doğulma, erkən yaşda...
Leyla.E 19
Uşaqların yuxu saatları valideynlər üçün ən həssas mövzulardan biridir. Çünki yuxu uşaqların həm fiziki, həm də psixoloji sağlamlığı üçün çox vacibdir. Uşaqların kifayət qədər yuxusunu alması, uşaqların zehni potensialının artmasına, davranış problemlərinin azalmasına və nadinclik etməməsinə kömək edir...
Zamir 16
İnsan şəxsiyyətinin əsası 0-6 yaş dövründə qoyulur. Sonrakı illərdə bu inkişaf davam edir Drama terapiya uşaqlarda zehni, sosial və psixomotor bacarıqların bütünləşməsi yönündən çox önəmlidir. Drama terapiya zamanı uşaqlar bədən dilindən istifadə etmə, izləmə və diqqət cəmləmə,problem həll etmə, özünü tanıma və ifadə etmə, hərəkətlərin koordinasiyası kimi bacarıqlar inkişaf edir...
Ragim 152
Həyatda hər kəsin öz vəzifələri vardır. Bu vəzifələr ilə biz nəyisə edirik, qarsılığında nəyisə alırıq. Lakin valideynlik vəzifəsi hər şeyi etməyinə baxmayaraq, qarsılığında heç nə istəməyən yeganə vəzifədir...
Leyla.E 499
Uşaqların ilk etdiyi səhf əgər çox böyük nəticə doğurmayacaq şəkildədirsə tənbehləməklə ana və ata müdaxilə etməlidir. Əlbətdə buda bir cəza üsuludur. Bunu anlıq ciddi baxışlarla ifadə etmək olar. Bu uşağa etdiyi hərəkətdən valideynin narazı olduğunu göstərər...
Ragim 692
Qadınlar nə istəyir? ”Bu suala bütün həyatı boyu cavab axtaran Freyd ömrünün son günlərində etiraf edirdi: “30 il insan psixologiyasını öyrənməyə sərf etdim, yeganə suala cavab tapa bilmədim. Qadın nə istəyir?”...
Zamir 241
Kişilərdə psixogen mənşəli erektil disfunksiya yəni impotensiya--streslər, həyatı problemlər , əsəbilik, qorxu, depressiya, kişinin özündən narazılığı nəticəsində yarana bilər. 40 yaşa qədər kişilərdə cinsi zəiflik daha çox psixoloji faktorlarla əlaqədər olur. Psixoloji cinsi zəifliyi başqa növ cinsi zəifliklərdən neçə ayırd etmək olar...