Zamir 36
Biz bir-birimizi təsadüfən seçmirik. Bizim qarşımıza yalnız əvvəllər şüuraltlnda təsvir etdiyimiz insanlar çıxır. Əvvəlcə biz həmin insanı təxəyyülümüzdə canlandırırıq, sonra onunla real həyatda qarşılaşırıq...
Zamir 46
Bugünkü gündə bu məqsədli cəmi vasitələr içərisində elmə məlum olan hələlik yeganə və ən güclü təsir üsuludur. Hətta bir neçə min ildən bəri insanlığa məlum olan hipnoz da, effektivliyinə görə ondan geri qalır...
Ragim 95
Motivasiya - insanı irəlliyə çəkən güc və hərəktlərin mövqelərini müəyyənləşdirən, onların xeyallari,inamları, qısası istəyi, ehtiyacları və qorxularıdır. Motivləşdirmə- anlayışı çox aspektli və çox istiqamətlidir. Fred Lyutens göstərir ki, fərqli müəlliflərin əsərlərində bu anlayış müxtəlif tip ifadə edilir...