Zamir 17
Hansısa bir işdə qabiliyyəti olmayan insan digərləri ilə müqayisədə həmin işdə özünü bacarıqlı hesab edir. Necə mi deyə soruşsaz, Dunning və Kruger bunun mahiyyətini pillə pillə izah edirlər...
Zamir 502
Psixologiyada oğlan uşaqlarının cinsiyyət orqanlarını itirəcəyi qorxusu 2-9 yaş arası oğlan uşaqlarında daha çox rast gəlinir. Bu dövr oğlan uşaqlarının cinsiyyət orqanları ilə daha yeni tanış olduğu dövr olduğundan sünnət hadisəsi, eyni zamanda sünnətlə əlaqədar deyilən - əslində isə uşağı qorxu altına salan zarafatlar (sünnətçi kökündən kəsəcək) uşaqda cinsiyyət orqanlarını itirəcəyi qorxusuna yol aça bilir...